Nieuws

UW GEZONDHEID STAAT VOOROP!!

Rekening houdende met de regels van het RIVM i.v.m. het coronavirus en in samenspraak met onze branchevereniging VBO, zal ons kantoor met onmiddellijke ingang onderstaande strikte regels hanteren. Wij volgen hierin de aanbevelingen en adviezen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.