Energielabel woningen per 1 januari 2015 VERPLICHT (!)

Geachte klant en bezoeker van www.marktmakelaar.nl ,

 

Hierbij willen wij u graag informeren met betrekking tot de nieuwe regelgeving per 1 januari 2015 aangaande het energielabel voor woningen.

Op 1 januari 2015 treedt er een nieuwe systematiek voor het energielabel Woningen in werking. Iedere woningeigenaar, die nog niet in bezit is van een energielabel voor zijn woning, krijgt vanaf 1 januari 2015 een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) met een voorlopig energielabel toegestuurd. Dit label is gebaseerd op beschikbare gegevens zoals het bouwjaar, type woning en kadastergegevens. Dit voorlopig energielabel is een indicatie van de energielabelklasse en heeft als doel bewustwording. Dit label volstaat niet bij verkoop of verhuur van de woning. Bij een woningtransactie heeft de eigenaar van de woning de verplichting een definitief energielabel op te stellen en te laten valideren.

De woningeigenaar kan via de internetapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl een definitief energielabel aanvragen door vijf stappen te doorlopen.

LET OP! Voor woningen welke verkocht zijn in 2014, maar pas worden overgedragen in 2015 dient u ook een definitief energielabel te overhandigen (!).

Via onderstaande link hebben  wij een handleiding toegevoegd van wat u kunt verwachten per 1 januari 2015. Lees dit aandachtig door!

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven verdere vragen- c.q. opmerkingen zijn dan horen wij dit graag van u.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van Kam & Bronotte makelaars

 

 

https://hayweb.blob.core.windows.net/public/alexc7/1/Handleiding Energielabel woningen per 01-01-2015.pdf